Aдресируема сирена FD7204

Aдресируема сирена FD7204

Адресируема флаш сирена – основа с вграден изолатор и акумулатор, служи за звуково и светлинно сигнализиране на възникнали събития, регистрирани от интерактивни пожароизвестителни централи серия IFS7002.

Описание на продукта:

Адресируема флаш сирена – основа с вграден изолатор и акумулатор, служи за звуково и светлинно сигнализиране на възникнали събития, регистрирани от интерактивни пожароизвестителни централи серия IFS7002. Сирената се използва в закрити помещения. Устройството се монтира на основа тип FD7100.
Технически характеристики

Захранващо напрежение (от сигналния контур): (16÷33)V DC

Консумиран ток от сигналния контур в състояние:
“Покой” при заредена акумулаторна батерия: 390 µА при 24V DC

Консумиран ток от сигналния контур в състояние:
“Покой” при заряд на акумулаторната батерия: (0,3-4,0)mA при (15-33)V DC

Консумиран ток от сигналния контур в състояние:
“Задействана сирена”: 2mA без флаш / 5mA със флаш

Звуково ниво на разстояние 1 m: избираемо 80dB, 85dB или 90dB
Звуков сигнал: избираем – 25 сигнала
Работен температурен диапазон: от минус 10°С до 50°С
Устойчивост на относителна влага (без кондензация): ≤95%
Габаритни размери: Ø100, h50 mm (с капак)
Маса на изделието: 0,160 kg
Сечение на свързващия основата проводник: (0,8-2,5) mm2
Степен на защита: IP 21
Акумулаторна батерия: PLi-Ion 3,7V/320 mAh
Минимална продължителност на работа в задействано
състояние при напълно заредена батерия: 1 час

Нова модификация на продукта
Изтегли:

Сертификат CE FD7204

Паспорт FD7204

Брошура за FD7204