FD3050G – Бутон ПРОДЪЛЖЕНИЕ

FD3050G – Бутон ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Бутонът Продължение FD3050G е предназначен да работи самостоятелно, задействайки автоматика, като позволява стартиране на гасене, използвайки допълнителен източник на гасителен реагент.

Описание на продукта:

Бутон ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Бутонът Продължение FD3050G е предназначен да работи самостоятелно, задействайки автоматика, като позволява стартиране на гасене, използвайки допълнителен източник на гасителен реагент.

 

Изтегли:

Паспорт