FD3050Y – Бутон ПУСК

FD3050Y – Бутон ПУСК

Бутонът работи съвместно с централа FS5200E и включва гасенето.

Описание на продукта:

Бутонът работи съвместно с централа FS5200E и включва гасенето. Монтира се в близост до обекта на гасене. Чрез него, след визуална проверка от оторизирано лице, може принудително да се започне гасенето, ако реално, след проверка се установи, че е възникнал пожар. Линията се контролира за късо съединение и прекъсване.

 

Изтегли:

Паспорт на FD3050Y