FD5302 – Ключ РЕЖИМИ

FD5302 – Ключ РЕЖИМИ

FD5302 е предназначен за съвместна работа с пожарогасителна централа FS5200E. Той дава възможност ключът за избор на режимите за работа на пожарогасителната централа да бъде дублиран и отдалечен от нея.

Описание на продукта:

Ключ РЕЖИМИ
FD5302 е предназначен за съвместна работа с пожарогасителна централа FS5200E. Той дава възможност ключът за избор на режимите за работа на пожарогасителната централа да бъде дублиран и отдалечен от нея. Свързващата линия се контролира за късо съединение и прекъсване.

Функции на FD5302:
избор на режим за работа на централата – ръчен (MANUAL) или автоматичен (AUTO);
забрана на гасенето (OFF).

 

Изтегли:

Паспорт