OСНОВИ СЕРИЯ 8000

OСНОВИ СЕРИЯ 8000

Използва се при работа с централи, при които повреда свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.

Описание на продукта:

8000 – Използва се при работа с централи, при които повреда свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.

8000D – Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

8000R – Използва се в системи при които е необходимо сработилият пожароизвестител да задейства допълнително устройство през релеен контакт.

8000DR – Използва се в системи, при които сработилият пожароизвестител трябва допълнително да увеличи тока в линията. Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

 

Изтегли:

Каталог на серия 8000

Брошура за 8000