English    Руский      

25.11.2015 г.

Актуални новини

Проект BG161PO003-1.1.06-0058-C0001

      Форма за регистрация ...
За нас
Начало > За нас

УниПОС проектира и произвежда пожароизвестителна техника от 1995 г.

Първата стъпка – учредяването на частната компания е последвана от значими постижения, които очертават пътя към бъдещето.

 

Създаденото през този кратък период от време е отражение на творческия потенциал на екипа на УниПОС и способността на фирмата да играе водеща роля в защитата на хора и имущество от пожар.
Голямата отговорност изисква сериозни усилия, тласкащи развитието в единствено вярната посока. УниПОС е пример за висок професионализъм, целеустременост, гъвкавост, усет към перспективното, постоянство в стремежа към обновяване.

 

 УниПОС притежава собствена модерна фабрика, на територията на която са разположение всички необходими производствени звена. Високата степен на взаимодействие, прецизния синхрон и професионализъм на производствените екипи позволяват суровините и материалите за кратко време да се превърнат в качествени крайни продукти.

Съвременните технологии са навсякъде – SMT, екологично безопасни процеси, проверка на всички материали и суровини при доставката, 100% тест на полуготовите и крайните изделия.

  • Три поколения автоматични пожароизвестители.
  • Четири поколения конвенционални пожароизвестителни централи
  • Две поколения адресируеми пожароизвестителни системи
  • Множество периферни устройства и аксесоари
  • Богато програмно осигуряване за управление и диагностика
    Милиони произведени и продадени продукти.

УниПОС се стреми широко да прилага най-модерните технологии и в процеса на проектиране на нови продукти.

Екип от високообразовани професионалисти използва съвременна елементна база, технологии от бъдещето, високопроизводителни компютърни системи за проектиране, анализ и симулационни изследвания.

Лабораториите, оборудвани с прецизна измервателна апаратура позволяват новите продукти да са с високи технически показатели и да съответстват на Европейските и Световните стандарти.

Инвестирането на висок процент от оборота на компанията в развойна дейност осигурява на клиентите съвременни продукти от най-висок клас.

Партньорството с други високотехнологични компании и университетски изследователски центрове е допълнителна гаранция за възможностите на конструкторските екипи на УниПОС.

 

УниПОС поддържа функционираща и постоянно усъвършенствана система за управление на качеството в съответствие с БДС – EN ISO 9001:2008.

Системата обхваща всички дейности на фирмата, като особено внимание е отделено на производството в частта за технологичен и качествен контрол на продукцията.

 

УниПОС разполага със собствена лаборатория за изпитвания и специализиран участък за технологична  проверка на изделията. Тук високо квалифицирани специалисти извършват тестове на 100% от произведената продукция.

 

Целта пред УниПОС е на клиентите да бъдат доставяни изделия, специфицирани съгласно Европейските стандарти с възможно най-високи технически параметри.

УниПОС, придържайки се стриктно към този стил на работа, се стреми да оправдава доверието на хилядите клиенти, избрали техника от българският производител.

 

За УниПОС клиентите са преди всичко партньори в една високоотговорна дейност. Успехите на компанията не биха били така стойностни без това сътрудничество. Всеки закупен продукт е начало на съместна работа с клиента - обучение, консултации, сервиз. Сервизото осигуряване е подчинено на идеята за постигане на минимални срокове за отстраняване на възникнали проблеми, включително и сервиз на място. Внимателен анализ на дефектите е задължителен в дейността на УниПОС, каторезултатите от него се използват за определянето на коригиращи и превантивни мерки в целия развоен и производствен процес.

 

Продуктите с марка УниПОС са признати от клиенти в дъжави като: Англия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Полша, Румъния, Македния, Сърбия, Словения, Хърватска, Унгария, Турция, Русия, Украйна, Литва, Латвия, Обединени Арабски Емирства, Египет и др.

 

 

 

 

Нови продуктиИнтерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 - един сигнален контур тип LIGHT
Токозахранване FS 5200P
Дистанционен панел за управление FS 5200R
Пожарогасителна централа FS 5200E
Успокоителна камера за въздуховоди УКВ-02гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47      гр. София, жк. Младост 1, бл. 56
тел: +359 64 89 11 00     Тел: + 359 (0)2 97 444 69
office_pleven@unipos-bg.com     office_sofia@unipos-bg.com