От 1995 г. УниПОС е проектант и производител на пожароизвестителна техника.

С почти 30 години опит, УниПОС има милиони произведени и успешно продадени продукти в повече от 91 държави на пет континента.

Повече от 90% от произведената продукция се изнася. Нашето портфолио включва клиенти в следните сектори: бързооборотни стоки, търговия на дребно, образование, комунални услуги, здравеопазване и уелнес, изкуства и култура, технологии и местни власти.

Продължаваме да инвестираме и да се разширяваме в стремежа си към съвършенство.

УниПОС се ангажира с изграждането, производството, сертифицирането и поддръжката на пожароизвестителни системи и компоненти.

УниПОС поема отговорност за защита на хората и имуществото със своите продукти. Това се осъществява чрез усилията на екипа, професионализъм, гъвкавост и постоянен стремеж към усъвършенстване.

От 2021 г. сме част от Consilium Safety Group, стремейки се да станем световен лидер в SafetyTech.

Глобалната мрежа на Consilium подобрява близостта до нашите клиенти, предлагайки: