Политика на качеството

Политика по Управление на Качеството и Околната среда на фирма УниПОС ООД

Фирма „УниПОС“ ООД извършва Проектиране, Производство и Сервиз на Пожароизвестителни системи и устройства. Монтаж и сервиз на Пожароизвестителни инсталации. Производство на Електронни модули / изделия по Проекти на клиенти.

Фирма „УниПОС” ООД се ангажира да провежда Политика по Качеството и Околната среда, която осигурява:

 1. Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите чрез:
 • Произвеждане на продукти с гарантирано качество и надеждност;
 • Конкурентни цени и функционалност на продуктите;
 • Бърза доставка.
 1. Непрекъснато подобрение на Системата за управление на Качеството и Околната среда, чрез внедряване на:
 • Нови методи;
 • Нови средства;
 • Оптимизиране на процесите.
 1. Пълно съответствие на произвежданите изделия и предоставяните услуги с:
 • Приложимите стандарти;
 • Законодателните и нормативни актове.
 1. Своевременно и качествено сервизно обслужване чрез:
 • Спазване сроковете за сервизно обслужване;
 • Недопускане на повторна рекламация;
 • Компетентно консултиране и специализирано обучение на Клиентите.
 1. Увеличаване на Пазарния дял чрез:
 • Непрекъснато търсене на нови клиенти;
 • Развиване на съществуващите клиенти;
 • Създаване на пазарни ниши и модифициране на продукти в съответствие с пазарните изисквания;
 • Обновяване на продуктовата гама и правилен избор на сертифициращи органи.
 1. Усъвършенстване на производствените процеси и технологичното развитие чрез:
 • Иновативни технологични практики;
 • Внедряване на ново оборудване;
 • Усъвършенстване и разширяване на Системата за управление на ресурсите – ERP.
 1. Осигурява условия за Пълноценно развитие на служителите чрез:
 • Въвеждащи, поддържащи и специализирани обучения;
 • Съвременна и отговаряща на изисканията работна среда;
 1. Изследване на Нови възможности чрез:
 • Намиране и участие в нови перспективни проекти;
 • Задълбочено проучване и анализ на технологии, тенденции и рискове в глобален мащаб.
 1. Опазване на Околната среда чрез:
 • Спазване изискванията на Националните и Международни стандарти, Законодателни и Нормативни актове, свързани с опазването на Околната среда;
 • Определяне и управление на значимите аспекти за опазването на Околната среда, касаещи дейността на УниПОС ООД.
 • Дейности предотвратяващи замърсяване.